Nejlepší nabídkyCena za noc na osobu

  • Bezpečné platby
  • Žádné rezervační poplatky
  • SMS zdarma

Pravidla pro skupiny v ubytovnách

Prosím ujistěte se, že všichni členové skupiny jsou informováni !

– Každý člen skupiny musí mít klíčovou kartu stále u sebe z bezpečnostních důvodů. Nejsou povoleni žádní “přátelé”, pokud nebydlí v ubytovně.

– Kouření je v pokojích nebo v ostatních částech budovy (pokud pro ně není vyčleněn zvláštní prostor) zakázáno. Zařízení je vybaveno detektory kouře a jsou uplatňovány pokuty !

Prosím nedělejte v pokojích ani na chodbách velký hluk z ohledu k ostatním hostům.

– Pokud si objednáváte alkoholické nápoje u baru, můžete být požádáni o vaše ID. Neplnoletí

se nesmí v baru zdržovat.

– Detaily z cestovního pasu pro všechny členy skupiny musí být vyplněny do seznamu přijíždějících hostů.

– Čas nástupu (check-in) je 14.00 hod. Přijedete-li dříve, můžeme uskladnit vaše zavazadla.

– Čas opuštění pokojů je 10.00 hod. Všechny pokoje musí být uvolněny.

. Snídaně zdarma (ověřte si časy v recepci) – nepřetržitě otevřená recepce.

– V případě požárního poplachu upozorněte všechny, aby se evakuovali z budovy a shromáždili se na místě označeném v evakuačním plánu, který se nachází v každém pokoji.

– Hasicí přístroje smí být použity pouze v případě nouze – za neoprávněné použití jsou udělovány pokuty.

– V případě jednání, které není v souladu s pravidly ubytovny, vedení si vyhrazuje právo vyloučit člena skupiny nebo celou skupinu (bez finanční náhrady za rezervované noclehy).

 

Prosím vezměte na vědomí, že vedoucí skupiny je zodpovědný za jakoukoli škodu způsobenou kterýmkoli členem skupiny.

U skupin jako dámské/pánské jízdy nebo sportovní skupiny můžeme požadovat zálohu na škody při příjezdu. Částka bude stanovena manažerem ubytovny.

 

Žádáme vás, abyste laskavě potvrdili svým podpisem níže, že jste si instrukce přečetli a rozumíte své zodpovědnosti za skupinu. V případě vzniklých škod vás budeme osobně kontaktovat ohledně objasnění škod a účtované částky, a proto prosíme o poskytnutí vašich

kontaktní detailů.

 


Prosíme vyplňte podrobnosti a odevzdejte při příjezdu do ubytovny.

Ubytovna:

Město:

Název rezervace:

Rezervace – reference:

Jméno vedoucího skupiny:

Telefonní číslo (včetně předčíslí státu):

Email:

Datum:

Podpis: